EuroSoll – Produkter i topklasse

EuroSoll er en ny kemiserie på markedet, som består af midler til affedtning, smøre- og plejemidler samt special produkter. Kemiserien eksisterer i sprayform og som dunkvarer i forskellige mængder.

EuroSoll er en innovativ serie, og produkterne er fremstillet til de mest kvalitetsbevidste i industri- og produktionsvirksomheder.

Produkterne adskiller sig fra andre kemiprodukter, da drivmidlet er baseret på kulsyre. Der er en række fordele ved at anvende kulsyre som drivmiddel:

• Kulsyre er ikke brandbart, hvilket betyder større arbejdssikkerhed for medarbejderne
• Partikelstørrelsen er stor med kulsyre som drivmiddel, hvilket minimerer risikoen for
optagelse via luftveje. Det sikrer et bedre arbejdsmiljø for brugerne af produkterne
• Produkterne indeholder et større aktivt indhold end produkter med propan/butan som
drivmiddel. Med kulsyre som drivmiddel er der garanteret 100 % kapacitetsudnyttelse
•Produkterne fungerer bedre ved lav arbejdstemperatur end produkter med propan/butan
som drivmiddel
• Kulsyre påvirker drivhuseffekten mindre end propan/butan, og dermed er produkterne
mindre miljøbelastende