Kontaktrens anvendes til rengøring af elektroniske komponenter og elektriske anlæg

Produktbeskrivelse:

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Produktet kan anvendes som rensemiddel over alt hvor snavs, olie, fedt og støv danner en dårlig forbindelse imellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Derudover giver det ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

EuroSoll har kulsyre som drivmiddel i spraydåserne. Brugen af kulsyre gør produkterne mere sikre for brugeren og gør at hovedparten af produkterne ikke er mærkningspligtige. Råvarerne er miljøvenlige og er med et højt flammepunkt.

Download sikkerhedsdatablad her