Svejsespray forhindrer fastbrænding af svejsestænk og giver problemfri efterbehandling. Produktet er ikke brandbart.

Produktbeskrivelse:

Svejsespray modvirker, at svejsestænk sætter sig på emnet og på dysen. Dermed forlænges kontaktdysens levetid og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Svejsespray er på galvaniseringsanstalternes ”positivliste”. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning.

EuroSoll har kulsyre som drivmiddel i spraydåserne. Brugen af kulsyre gør produkterne mere sikre for brugeren og gør at hovedparten af produkterne ikke er mærkningspligtige. Råvarerne er miljøvenlige og er med et højt flammepunkt.

 Download sikkerheds datablad her